Спонсори и партньори

Богатата културна програма и търговско изложение на SoFest привличат многобройна аудитория.
Достигнете до нея, използвайки многобройните възможности, които предоставяме чрез нашите спонсорски пакети.
Моля свържете се с нас за повече информация.