ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

 

Богатата културна програма и търговско изложение на SoFest привличат многобройна аудитория.
Достигнете до нея, използвайки различните възможности, които предоставяме на нашите партньори.

За повече информация може да се свържете с организаторите на следния имейл: office@bulgaria-infoguide.com